1. Üldine

1.1. Kasutustingimused reguleerivad Norrison OÜ, registrikood 10010749, Telliskivi 60/2, Tallinn (Ettevõtja) ja ostu sooritanud isiku (Kliendi) vahel tekkivaid õigussuhteid www.norrison.ee e-poes ostmisel.
1.2. Lisaks reguleerivad e-poe vahendusel toodete turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.
1.3. Ettevõtja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Muudatustest teavitatakse e-poe keskkonnas. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

 

2. Hind
2.1. Toodete hinnad on lisatud toodetele ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%.
2.2. Toodete hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Kliendi poolt valitud tarneviisile vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis.

2.3. Üle 100 EUR maksva ostu puhul on kauba kohaletoimetamine Omniva pakiautomaadi kaudu, Itella Smartposti pakiautomaadi kaudu ning Itella kullerteenuse kaudu tasuta Eestis, Lätis ja Leedus. Üle 160 EUR maksva ostu puhul on kauba kohaletoimetamine Omniva pakiautomaadi kaudu, Itella Smartposti pakiautomaadi kaudu ning Itella kullerteenuse kaudu tasuta Soomes, Rootsis, Saksamaal, Austrias, Belgias, Tšehhis, Hollandis, Poolas, Ungaris, Sloveenias, Slovakkias, Bulgaarias, Portugalis ja Luksemburgis

3. Tellimuste vormistamine
3.1. Klient lisab toote ostukorvi pärast toote ning vajadusel suuruse ja värvi valimist tootelehel, kasutades selleks nupu „Lisa ostukorvi“ .
3.2. Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning tooteid ostukorvist eemaldada kuni toote eest tasumiseni.
3.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb ostukorvis sisestada vajalikud andmed, valida makseviis ning vajutada nuppu „Kinnitan tellimuse“
3.4. Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast „Kinnitan tellimuse“ nupu vajutamist.
3.5. Teatise tellimuse kinnituse kohta saadab Ettevõtja Kliendi e-posti aadressile.
3.6. Kliendi tellitud Toote puudumisel tühistab Ettevõtja tellimuse. Tellimust võib tühistada nii osaliselt kui täielikult. Tühistatud tellimusest informeeritakse koheselt Klienti. Osalise tühistamise korral võib Ettevõtja küsida Kliendi soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada.

 

4. Tasumine
4.1. Veebikeskkonnas (e-poes) sooritatud ostude eest tasub Klient 100% ettemaksuna.
4.2. Tellimuste eest saab tasuda Eesti pangalinkidega (Swedbank, SEB, Luminor, Coop Pank, LHV) ja krediitkaardiga (Visa).
4.3. Peale tellimuse esitamist ja kauba eest tasumist saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus. Kauba kättetoimetamisel lisatakse saadetisele arve.

 

5. Toodete toimetamine kliendile
5.1. Tooted tarnitakse Smartposti pakiautomaati või kullerteenusenga või Omniva (AS Eesti Post) poolt pakutavate Tähitud Maksikiri Ärikiri ja Omniva pakk pakiautomaati teenustena poolt pakutavate teenustena.
5.2. Klient tasub Toodete kohaletoimetamisega kaasnevad kulud, mis sõltuvad ostu summast, valitud tarneviisist ning soovitud sihtpunktist. Erinevate tarneviiside maksumused leiad SIIT
5.3. Ettevõtja täidab tellimused, st annab postiasutusele lähetamiseks üle tellimuse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul pärast tellimuse kinnitamist.

 

6. Toodete tagastamine ja vahetamine
6.1. Juhul, kui Klient soovib Toote vahetamist, parandamist või asendamist, peab Klient täitma Tagastuslehe, mille leiab SIIT Toote vahetamise või asendamise korral kannab Klient kõik toote tagastamisega seotud otsesed kulud, välja arvatud juhul, kui tagastatav toode ei vasta tellitule.

6.2. Toote tagastamise ja vahetamise eelduseks on täiesti kasutamata toode, millel on alles kõik etiketid ja muud saadetisega kaasasolnud dokumendid, sealhulgas Kliendile väljastatud arve.
6.3. Kliendil on võimalik toode välja vahetada 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist, kui tellitud toote suurus ei sobinud.
6.4. Kui Ettevõtjale tagastatud toodet ei ole võimalik välja vahetada Kliendi soovitud suuruse puudumise tõttu, võtab Ettevõtja Kliendiga ühendust.

 

7.Pretensiooni esitamine
7.1. Toote nõuetele mittevastavuse või toote puuduste avastamisel kohustub Klient sellest koheselt, kuid mitte hiljem kui 2 kuu jooksul mittevastavusest teada saamisest, teavitama Ettevõtjat, saates vastava info e-posti aadressile ladu@norrison.ee
7.2. Defektse toote korral on Kliendil õigus nõuda Ettevõtjalt kohustuse täitmist, taganeda lepingust või öelda leping üles ning nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.
7.3. Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on Kliendil õigus nõuda esmalt toote tasuta parandamist või asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või tagastada toode Ettevõtja kulul.
7.4. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral hüvitatakse Kliendile toote eest tasutud summa koos transpordimaksumusega Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul. Ettevõtjal on õigus tasutud summade tagastamisega viivitada seni, kuni Klient on tema käes oleva toote tagastanud või esitanud tõendi toote tagastamiseks üleandmise kohta postiasutusele.
7.5. Ettevõtja ei hüvita Kliendi tehtud kulutusi toote nõuetele mittevastavuse või puuduste korral ega vastuta nende eest, kui:
7.5.1. Toote väärtus on langenud/toode on kahjustunud Kliendi süül;
7.5.2. Puudused on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise, s.h. hooldusjuhise mittejärgimise tagajärjel;
7.5.3. Toote väärtus on langenud tavapärasel kasutamisel tekkinud loomuliku kulumise tõttu;
7.5.4. Puudub ostu sooritamist tõendav dokument.
7.6. Juhul, kui Kliendi ja Ettevõtja vahel on tekkinud erimeelsused toote puuduste osas, on Kliendil õigus pöörduda pretensiooniga Ettevõtja poole, märkides kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) esitatud kaebuses ära oma nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, tootel esinev puudus ning omapoolne soovitav lahendus. Ettevõtja vastab Kliendi kaebusele kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kiri) 15 päeva jooksul.
7.7. Juhul, kui Klient ja Ettevõtja ei saavuta vaidluse osas kokkulepet, on Kliendil õigus pöörduda vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole. Tarbijakaebuste komisjonis on kaebuse läbivaatamine pooltele tasuta. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest.
7.8. Komisjoni otsusega mittenõustumisel on pooltel õigus pöörduda Ettevõtja asukohajärgsesse maakohtusse.